LEGYEN A ZENETANULÁS IGAZI ÖRÖM MINDENKI SZÁMÁRA!

LEGYEN A ZENETANULÁS IGAZI ÖRÖM MINDENKI SZÁMÁRA!
A zene az életünk egyik legszebb és legnagyobb területe, de bonyolultsága miatt a gyermekek és felnőttek nagy többsége kimarad abból a csodálatos élményből, hogy a zenét érteni, és azt produkálni is tudja. Ezért született egy olyan módszer, ami egyszerűsége, és gyakorlatiassága miatt mindenki számára érthetővé és élményszerűvé teszi a zenét. Ez az oktatási program egyedülálló a világon és új lehetőséget nyújt a pedagógusok, szülők és a gyermekek számára.
 
Hálás vagyok Istennek azért, mert többször is láthattam olyan embereket örülni, akik még soha nem élhettek át olyan sikerélményt, amikor ők kápráztathattak el másokat zenei játékukkal. Többek között egy gyermeket, aki elé kitettem néhány kottát és azokat sorra szinte hibátlanul játszotta el. Egyszer csak felkiáltott: „Hű de remek! Anya, ilyet nekem is vegyél! Ez legalább olyan szuper, mint egy videojáték!” Vagy amikor egy fiatalembert taníthattam, aki bevallotta, hogy a zenéhez mit sem ért, és ha őt sikerül megtanítanom valamire, akkor az a számára valóban különleges élménynek bizonyul. Néhány perc múlva J. S. Bach egyik művét kezdte el játszani két kézzel. Átélhettem édesanyáknak azt az örömét, amikor mosolyogva újságolták, hogy gyermekeikkel együtt ők is zenélnek. Tudják azt, amit a hagyományos módszerekkel nem tudtak megtanulni. Megható volt az egyik édesanyától azt hallani, hogy a kislányának az osztályában ő kísérte a gyerekek énekét szintetizátoron, egy karácsonyi ünnepségen.
 

Mi a titka ezeknek a jó eredményeknek?

 
Az, hogy a BAccord – LOGic program elsősorban a zene megszerettetését tűzte ki célul, amit nem csak a jó képességre és elméleti tudásra épít, hanem a játékra és a zene gyakorlati alkalmazására is. Ne tévesszen meg senkit az, hogy itt akkor csak játék és színvonaltalan tudás van. Nem. Ez a rendszer sokkal magasabb szintű tudást eredményezhet, mint amit a hagyományos módszerekkel el tudnak érni –ezt kísérletek is alátámasztják -. Az eddig alkalmazott módszerek az elméleti tudást célozzák meg és elmarad a játék, a sikerélmény. Ez elfárasztja a gyerekeket, ezért nem lesz lelkesedésük, kitartásuk és egy idő után nehézkessé válik számukra a tanulás. Ez az új zeneoktatási program a játékot célozza meg és a benne jól elrejtett színvonalas tudást, ami a garantált sikerélménybe lett beleágyazva. Ez ad lendületet a gyerekeknek a tanuláshoz és a gyengébb képességűeknek is tud zenei élményt nyújtani.
 

Miért képes ez az új zeneoktatási program mindenki számára sikerélményt és színvonalas zenei tudást nyújtani?

 

Azért, mert:

1. Leegyszerűsíti, a gyermeki gondolkodáshoz, logikához igazítja és könnyen felfogható jelrendszerbe tömöríti a bonyolult zenei fogalmakat. Néhány szín, szám és forma segítségével könnyedén össze lehet állítani a zeneelmélet alapjait. Pl. ha a 12 hangra felépítünk minden hármashangzatot,- ami 144 hang kombinációját jelenti- azt csupán 4 modellel meg lehet tanítani, akár óvodás gyerekekkel is.
2. Egyszerűsége miatt nagyon hatékony és korszerű. A tanulók speciális kotta segítségével már a legelső órán hangszeren játszanak, gyorsan tanulnak és kb. egynegyed idő alatt elérik azt a szintet, amit az eddig ismert módszerekkel el lehet érni. 6 hónap alatt 60 dalt, az összes dúr, moll akkordot, az összes kis és nagy szekundot, kis és nagy tercet, a dúr skálákat és a biztos kottaolvasást elsajátítják, szintetizátoron eljátsszák.

3. A tanulók a zenetudományt játékos módon hódítják meg. Ez adja meg a biztos sikerélményt és az újabb ismeretek megszerzéséhez a lendületet nekik. Így garantáltan megszeretik a zenét.

4. Már 3-5 éves korban elkezdhető a zeneoktatás, hangszeres gyakorlati alkalmazással együtt.

5. A BAccord – LOGic módszer úgy építkezik, hogy már az első lépéstől mindegyik hangnemben elkezdi oktatni a tanulókat.

6. A módszer logikája miatt a tanulók könnyen megtanulnak transzponálni.

7. A hagyományos módszerek nem egységében, hanem töredékeiben oktatják a zenét. Ezeknek az összehangolására túl sok időt és energiát vesztegetnek el. Túl elméletiek, bonyolultak és csak hosszú idő elteltével kerül sor a gyakorlati zenélésre, holott az embereket ez érdekli a legjobban. Ez a program nem a záraz zeneoktatást, hanem az érdekes közvetlen zenélést célozza meg. Ezért nem válik unalmassá.

8. A BAccord – LOGic zeneoktatási program képes a csoportos zeneoktatásra, valamint képes a táv, illetve internetes oktatásra is. Ezért képes a XXI. században megvalósítani Kodály Zoltánnak azt az elképzelését, hogy a „zene legyen mindenkié”.